WYPOSAŻENIE PIECHURA WP 1939 CZ. I

Piechota w Wojsku Polskim stanowiła najliczniejszą i najważniejszą z broni, co wyrażało się funkcjonowaniem już w czasie pokoju choćby 30 czynnych dywizji piechoty. Każda z nich w okresie wojennym liczyła około 16 000 ludzi, z czego podstawę stanowili uzbrojeni w karabiny/karabinki strzelcy przenoszący całe swoje wyposażenie na własnych barkach. Umundurowanie i wyposażenie indywidulane polskiego piechura […]

Continue Reading