Stan Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – sprawozdanie w sejmie.

Ekonomia i Geopolityka Sprzęt i uzbrojenie
Udostępnij artykuł

22.05.2024, podczas 12 posiedzenia sejmu, odbyła się Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza posłami, informacji ministra wysłuchał również Prezydent Andrzej Duda oraz Szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła z oficerami Sztabu Generalnego oraz dyplomaci z krajów NATO.

A o czym mówił wicepremier – minister obrony? Zapraszam na skrót najważniejszych informacji.

Na początku podsumował sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Stwierdził on, że odnotowywane są próby forsowania granicy i jest ich więcej niż w ubiegłym roku.
Następnie wspomniał o zwiększeniu budżetu zgrupowania „Podlasie” oraz zwiększenie ilości żołnierzy. Doposażona w sprzęt ma być również. Straży Granicznej oraz zwiększone ma być zaangażowanie policji w działania na wschodzie polski. Również zapora fizyczna ma zostać zmodernizowana, aby lepiej chronić granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Następnie wspomniał o zwiększonym zaangażowaniu w ściganie i karanie przemytników z Białorusi, oraz prosił wszystkich polskich obywateli o czujność i reagowanie na nietypowe zachowania.

Według słów ministra, służby wywiadu i kontrwywiadu cywilnego i wojskowego są w najwyższej gotowości a efektem tego mają być zatrzymania osób podejrzanych o sabotaż i dywersję.

Zwiększone ma zostać zaangażowanie ABW poprzez stworzenie placówek w każdym województwie oraz stworzone zostaną dodatkowe inspektoraty Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Cywilne służby (ABW i SKW) dostaną dodatkowe środki finansowe.

Zapowiedziano również złapanie i osądzenie zdrajców. W tym celu wykorzystane mają być wszystkie dostępne siły i środki.

Na koniec pierwszej części podziękował wszystkim strażnikom granicznym, żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy chronią wschodnie granice polski.

Przedstawił również plany „Tarczy Wschodniej” oraz przedstawił, jakie cele ma ten plan wypełniać. Wśród nich znalazły się „bycie wiarygodnym sojusznikiem”, „zabezpieczenie wschodniej flanki NATO”, „wzmocnienie odporności państwa”.

Sprawnie działające i wyposażone wojsko, Siła w sojuszach – NATO i UE
Wspólnota narodowa i odporność społeczna – są to zdaniem ministra trzy podstawowe filary, o które oparto obronność państwa.

Przedstawione zostały wnioski z audytów w Ministerstwie Obrony, z podkreśleniem, że kontynuowane będą programy zakupów uzbrojenia, jednocześnie wskazując słabe punkty w tym brak współpracy z polskim przemysłem obronnym.

Zmieniony ma zostać sposób modernizacji sprzętowej Sił Zbrojnych. W tym celu powstać ma Dowództwo Transformacji, którego celem ma być przygotowanie systemu do zakupowanego nowego sprzętu.

Minister, podziękował za wsparcie Wielkiej Brytanii i USA w obronie polskiej przestrzeni powietrznej, oraz przedstawił plany dalszego rozwoju polskiej obrony przeciwlotniczej jak i integracji w ramach projektów międzynarodowych.

Zdaniem wicepremiera, na podstawie wojny w Ukrainie, utworzone zostaną wojska bezzałogowe, które wykorzystując drony będą obecne na każdym szczeblu struktur wojskowych, jak również powstanie komponent wojsk medycznych.

Wzmocnione mają być również Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, oraz stworzone będzie centrum implementacji sztucznej inteligencji.

Następnym zagadnieniem, które poruszył minister były Wojska Obrony Terytorialnej, którym podziękował za udział w akcji likwidacji szkód w Gnieźnie oraz stwierdził, że jest ich zwolennikiem mimo wcześniejszego sceptycyzmu. Rozbudowane zostaną o nowe Brygady oraz włączenie pod Dowództwo Szefa Sztabu Generalnego.

Nawiązując do ochotników minister stwierdził, że niezostanie odwieszony pobór, z uwagi na dużą liczbę ochotników do szkolenia. Z uwagi na zintensyfikowane szkolenia, utworzono Zarząd Szkolenia P-7 w Sztabie Generalnym.

Kolejna część wystąpienia dotyczyła przemysłu obronnego, zakupów sprzętu i ich zamówień. Zdaniem szefa MON, 50% zakupów powinno być realizowane w polskich zakładach lun zakładach działających na terytorium polski. W tym roku podpisane ma być kolejne 150 umów na sprzęt.

Kontynuowane będą kontrakty z Koreą Południową. Minister przedstawił również część ze wspomnianych umów. Będą to:


• Śmigłowce uderzeniowe APACHE
• Śmigłowce wielozadaniowe i wsparcia
• Modernizacja myśliwców F-16
• Czołgi K2 wraz z amunicją
• Zestawy rakietowo-artyleryjskie PILICA+
• Bezzałogowe systemy rozpoznawczo-uderzeniowe
• Terminale satelitarne
• Lekkie transportery rozpoznawcze w programie KLESZCZ
• Radiostacje osobiste i plecakowe

Warto nadmienić, że w przemówieniu zabrakło słowa o programie „Borsuk” czyli zakupie Bojowego Wozu Piechoty „Borsuk”.

Dużo miejsca poświęcono również wyposażeniu osobistemu żołnierzy i zakupach w ramach programu „Szpej”.
W tym miejscu wrócił również temat rezygnacji z wykorzystania hełmów stalowych. Mają one zejść z linii do końca roku. Taką zapowiedź słyszeliśmy już w 2015 roku od gen. Mirosława Różańskiego, ówczesnego dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych.

Minister wspomniał również o służbie kobiet w wojsku, zmianie siatki płac dla żołnierzy jak i dodatkowych środkach pieniężnych dla personelu wojskowego.

Wprowadzona ma być karta żołnierza, która prowadzi przywileje i profity dla rodzin wojskowych podobnie jak w karcie dużej rodziny.

W zakresie międzynarodowym, poprawiane mają być relacje z partnerami oraz podpisywane będą umowy z państwami o przemieszczaniu wojska. Również wsparcie dla Ukrainy ma być kontynuowane w dotychczasowej formie.

Na koniec minister nawiązał budowania odporności społecznej, programów edukacyjnych w polskich szkołach i przygotowywanej ustawy o Obronie Cywilnej i wsparciu samorządów w budowie u utrzymaniu schronów.

Podsumowaniem całości było ponowne nawiązanie do trzech filarów obronności i skrótowe nakreślenie dalszej polityki ministra.

Całość zwieńczyła debata i odpowiedzi na pytania przez ministra.


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *