Kazachstan zwiększy dostawy ropy przez Morze Kaspijskie do 3 mln ton w ciągu 2 lat

Ekonomia i Geopolityka
Udostępnij artykuł

Kazachstan zamierza w ciągu dwóch lat zwiększyć wolumen dostaw ropy naftowej szlakiem transkaspijskim do 3 mln ton. W 2023 roku tą trasą przetransportowano 1 mln ton ropy. Plan na 2024 rok to do 1,5 mln ton ropy.

W 2022 r. prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew polecił zwiększyć wolumen transportu ropy naftowej korytarzem transkaspijskim. KazMunayGas i Państwowa Kompania Naftowa Azerbejdżanu (SOCAR) podpisały umowę przewidującą przesył 1,5 mln ton surowca rocznie ze złoża Tengiz do Baku w celu dalszego pompowania ropociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan.

Rozwój sektora energetycznego pozostaje jednym z priorytetów rządu Kazachstanu. Dotyczy to wzmocnienia przemysłu naftowego i gazowego, modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej i zwiększenia mocy w zakresie energii odnawialnej.

W szczególności zwiększono przepustowość kazachskiego odcinka gazociągu CPC z 54 mln do 72,5 mln ton rocznie. Równolegle trwają aktywne prace nad rozbudową rafinerii ropy naftowej w Szymkencie. W efekcie jego moce produkcyjne wzrosną z 6 mln do 12 mln ton rocznie, co w pełni zaspokoi zapotrzebowanie krajowego rynku paliw i smarów.

Ponadto trwają prace nad budową nowych zakładów przetwórstwa gazu w Kaszagan, Karaszaganak i Żangaozen. „Planowane są 2. i 3. etapy gazociągu Sararka, gazociągu Aktobe-Kostanay oraz 2. nitka gazociągu Beineu-Bozoi-Szymkent” – czytamy w komunikacie rządu.

Oprócz tego w regionach Atyrau i Aktobe realizowane są projekty produkcji polietylenu, politereftalanu etylenu na łączną kwotę 13,7 mld USD. W branży wydobywczej gazu powstają nowe złoża. Rozpoczęto wydobycie na złożach Rożkowskie, Jużny Aksai i Anabai z wydobywalnymi zasobami ponad 31 mld metrów sześciennych gazu. W perspektywie średnioterminowej planowane jest uruchomienie złóż gazowych Urichtau Central, Zapadnaja Prorwa i Kalamkas o zasobach wydobywalnych 69 mld metrów sześciennych gazu.


Udostępnij artykuł
Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *